Girişimsel Radyoloji

Adres:

Kısıklı Cad. Oymacı Sok. No:2 Altunizade,Üsküdar / İSTANBUL Pk: 34662

  • N.Ç.Tarhan, A.Fırat, İ.Tekin, M.Coşkun. Renal kapsülden gelişen leyomyosarkom: helikal BT bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6: 119-121.
  • C.Aytekin, A.Fırat, F.Boyvat, A.M.Ağıldere, S.Boyacıoğlu. Karaciğer tümörlerinin tedavisinde radyofrekans ablasyon. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2002; 1(1): 36-40
  • C.Aytekin, Y.üstündağ, A.Fırat, F.Boyvat, A.M.Ağıldere. Asitli hastalarda perkütan hepatobiliyer girişimler sonrası parankimal traktın histoakril ve gel-foam ile embolizasyonu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2002; 1(1): 80-83
  • N.Ç.Tarhan, A.Fırat, M.Coşkun, M.Haberal. Diagnosis of complications in auxiliary heterotopic partial-liver transplant recipients: Spiral CT findings. Turk J Gastroenterol 2002; 13(4): 192-197
  • A.Fırat, C.Aytekin, İ.Kırbaş, F.Boyvat. Diyaliz erişim yolu problemi olan olguda direkt perkütan yolla inferior vena kavaya tünelli diyaliz kateteri yerleştirilmesi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2003; 9: 260-262.
  • C.Aytekin, A.Fırat, B.Gültekin, F.Boyvat, A.Taşdelen. Femoral psödoanevrizma tedavisinde US kılavuzluğunda perkütan glue enjeksiyonu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2003; 9: 257-259.
  • A.Fırat, C.Aytekin, F.Boyvat, R.Emiroğlu, M.Haberal. Tromboze greft arteryovenöz fistülü olan hastalarda Arrow-Trerotola cihazı ile perkütan mekanik trombektomi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2003; 9: 371-376
  • A.Fırat, C.Aytekin, F.Boyvat, N.Altınörs, M.Bavbek, A.Taşdelen. Multidiciplinary approach to carotid body paraganglioma: Preoperative percutaneous embolization and surgical resection. Turkish Neurosurgery 2003. 13: 81-84