Girişimsel Radyoloji

Adres:

Kısıklı Cad. Oymacı Sok. No:2 Altunizade,Üsküdar / İSTANBUL Pk: 34662

  • N.Ç.Tarhan, A.Fırat, İ.Tekin, M.Coşkun. Renal kapsülden gelişen leyomyosarkom: helikal BT bulguları. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 1999, Antalya.
  • A.Kurt, A.M.Ağıldere, İ.Tekin, N.Ç.Tarhan, A.Fırat. Benign prostat hiperplazisi (BPH)’nde medikal tedaviye cevabın endorektal (ER) sargı MRG ile değerlendirilmesi. 17. Türk Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2000. Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı.
  • N.Ç.Tarhan, A.Fırat, Z.Yoloğlu, A.Kurt, M.Coşkun. Yardımcı heterotopik parsiyel karaciğer transplantasyonlarında komplikasyonların tanı ve tedavisinde BT görüntüleme. 17. Türk Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2000. Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı.
  • C.Aytekin, F.Boyvat, K.Akın, A.Fırat. Kolona rüptüre olan iliak arter psödoanevrizmasının stent greft ile tedavisi. 17. Türk Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2000. Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı.
  • A.Fırat, N.Ç.Tarhan, C.Aytekin, A.Arıcan, A.Kurt, A.Gencoglu, A.M.Ağıldere. Malignite saptanan hastalarda metastazların değerlendirilmesinde panoramik masa kullanılarak tüm vücut MRG. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.
  • F.B.Ergen, N.U.Tutar, İ.Işıklar, E.Yıldırım, A.Fırat. Kas metastazı olgusunun alışılmadık sunumu:US bulguları. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.
  • N.Ç.Tarhan, M.Coşkun, E.M.Kayahan, Ö.Barutçu, A.Kurt, A.Fırat. Diyaliz hastalarında ortaya çıkan abdominal patolojilerin değerlendirilmesinde BT görüntüleme. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.
  • N.U.Tutar, A.Fırat, İ.Kırbaş, F.B.Ergen. Hidatid kist hastalığında “congealed waterlilly sign”. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.
  • F.B.Ergen, N.U.Tutar, A.Fırat, İ.Işıklar, S.Arda. Midgut volvulusu tanısında ultrasonografik “Whirling Sign”. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001. Merit-Limra Oteli-Kemer-Antalya.